გლობალური პრემიუმ ეტლებისა და ეტლების გლობალური ბაზარი 2020 წელს - COVID-19- ის გავლენა, მომავალი ზრდის ანალიზი და გამოწვევები

”2020 წლის მსოფლიო მაღალი კლასის ეტლებისა და ეტლების ბაზრის კვლევის ანგარიში” დეტალურად აანალიზებს ინდუსტრიის სტატუსს და მსხვილი რეგიონების პერსპექტივებს ძირითადი მოთამაშეების, ქვეყნების, პროდუქციის ტიპებისა და ბოლო ინდუსტრიების საფუძველზე. ამ კვლევის ანგარიშში მოცემულია ბაზრის სეგმენტების საერთო ანალიზი, როგორიცაა ბაზრის შესაძლებლობები, იმპორტისა და ექსპორტის დეტალები, ბაზრის დინამიკა, მსხვილი მწარმოებლები, ზრდის ტემპები და მსხვილი რეგიონები. გლობალური პრემიუმ ეტლისა და ეტლის ბაზრის კვლევის ანგარიში მოიცავს ინფორმაციას მწარმოებლის, რეგიონის, ტიპისა და პროგრამის მიხედვით.

ანგარიშის თანახმად, Premium Pram და Baby Stroller ბაზარი გაიზრდება რთული წლიური ზრდის ტემპით xx% პროგნოზის პერიოდში (2019-2027) და 2027 წლის ბოლოსთვის გადააჭარბებს XX აშშ დოლარს. ბაზარი გთავაზობთ ძირითადი პროფილის კომპანიის პროფილებს, მათ შორის პროგრესის ტენდენციებს, კონკურენციის ლანდშაფტის დეტალებს და რეგიონული განვითარების მნიშვნელოვან სტატუსს.

კოვიდ -19 პანდემიამ უარყოფითად იმოქმედა მსოფლიოს მოწინავე და განვითარებადი ეკონომიკის უმეტესობაზე. ანგარიში მოიცავს შემოსავლის ზემოქმედების გამოკვლევებს, ნორმალურ ჯაჭვში შეწყვეტას და ახლად გახსნილ კარებს, ბიზნესის სცენარების ყოვლისმომცველ შემოწმებას, ახლად გახსნილი კარების ასახვას და ა.შ. COVID-19 პანდემიის მოსაგვარებლად ასევე მოცემულია სხვადასხვა გადაწყვეტილებები და აღდგენის ვარიანტები

გლობალური პრემიუმ ეტლის და ეტლის ბაზრის სეგმენტაციის ტიპი: ერთი ეტლი, მრავალი ეტლი

გლობალური მაღალი კლასის ეტლებისა და ბავშვის ეტლების ბაზრის სეგმენტაციის პროგრამა: 9 თვე 9 თვემდე 24 თვეზე მეტი 24 თვე


გამოქვეყნების დრო: ოქტომბერი -28-2020